Krynickie Towarzystwo Fotograficzne

strona główna     spotkania     członkowie     historia     galeria     konkursy     kontakt

        

   

 

     

            
              K r y n i c k i e  T o w a r z y s t w o  F o t o g r a f i c z n e
                  ul.Kraszewskiego 142 p.120 , 33-380 Krynica-Zdrój      
 
                      konto  nr  59 8802 0002 2001 0000 0710 0001

                  NIP 734-29-46-681      REGON 000807990 
                                           KRS nr 0000206194  
 
                   
                               

   aktualizacja : 10.05.2017r                                                                                 

      © 2004-2017  KTF  -  Wszelkie prawa zastrzeżone